Tag navigation

Dio

Hvem er Gud?

Hvem er Gud? - Una evidenza Il fatto dell'esistenza di Dio è così evidente, sia attraverso la creazione che attraverso la coscienza dell'uomo, che la Bibbia chiama l'ateo uno “stolto” ( Salmo 14:1 ). Følgelig, la Bibbia non tenta mai

Gud skabte helvede?

Helvede er et lidelsessted, som Gud oprindeligt forberedte til Djævelen og hans engle (Matteo 18:9 ; 25:41). Ordet Hades (græsk) er Sheol (jødisk) sono talvolta associate all'inferno. L'inferno è fatto di fuoco e fiamme?…

Hvad er kærlighed?

Kærlighed kan være en udfordring at definere i forhold til, hvordan en person oplever den. Kærlighed kan involvere personlig hengivenhed, seksuel tiltrækning, platonisk beundring, broderlig loyalitet, interesse benevolo o adorazione adorante. Per rispondere

Hvad Bibelen siger om kræft?

Bibelen siger ikke noget specifikt om kræft. Imidlertid, det betyder ikke, at du ikke tager fat på sygdomsproblemet. Kong Ezekias var syg med "bobler" ( 2 Vedr 20:6-8 ), che in realtà avrebbe potuto essere un cancro con un nome

Hvad er sand kristendom?

Il Cristianesimo non è solo un sostegno accessorio ma è fondamentale, è la base per la vita di ogni persona. Non è possibile farne a meno, anche se solo pochi se ne rendono conto. E' la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita

Peter var den første pave ?

Den romerske kirke hævder, at Peter blev udvalgt af Jesus til at være hoved for apostlene og for hele den begyndende kirke. Den forsøger at demonstrere det med nogle bibelske passager. Det bedst kendte pas er Mt. 16:18: "Tu sei

Hvem er evangeliske kristne??

Detto a molti che credono che siano una sorta di Testimoni di Geova o persone non cristiane, dico che gli Evangelici invece sono i cristiani puri, quelli delle origini, quelli che predicano l'Evangelo e la Parola di Dio così come essa si

Bibelen taler om UFO'er ?

Di recente alcuni sensazionalisti hanno sostenuto che secoli fa la terra sarebbe stata visitata da esseri spaziali provenienti da lontani pianeti. Per avvalorare le loro tesi, hanno affermato che la Bibbia contiene allusioni a questi

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Vi antager, at du er ok med dette, men du kan framelde dig, hvis du ønsker det. Acceptere Læs mere

Du er på jagt efter sandheden? Du vil have ro i sindet og sikkerhed? Besøg afsnittet Forespørgsler & Svar!

x