Taggavigering

evolutionism

Förnuft och vetenskap

Uppenbarelsen Religioner föds och utvecklas kring uppenbarelser. De vittnar om ett gudomligt engagemang i mänskliga angelägenheter. Gudomen visar intresse för människan, ibland till och med döende för att befria honom från ondska och död…

Big Bang: en biblisk bedömning

"È necessaria più di una semplice cosmologiaper comprendere la struttura e il significato dell'Universo" La cosmologia tratta della struttura e dell'origine dell'Universo; quella moderna iniziò intorno al 1925, quando si pensò di

Dinosaurier och Bibeln

Secondo gli evoluzionisti i dinosauri sarebbero morti molto prima della comparsa dell'uomo sulla terra, ma nella Bibbia troviamo molti accenni a questo animale preistorico che viveva con gli uomini... Det finns verkligen ett mysterium om dinosaurier?…

Beviset för en ung värld

Evolutionsteorier är verkligen välgrundade?? Tolv exempel på naturfenomen som strider mot den evolutionära idén att universum är miljarder år gammalt. Siffrorna i fetstil (ofta miljoner år) indicano la

Problemet med livets ursprung

L'OPINIONE PIÙ DIFFUSA Quella che esporremo in questo paragrafo non è la sola ipotesi proposta dal mondo scientifico, ma è quella di gran lunga più accettata e diffusa; nei numerosi testi scolastici che ho avuto modo di conoscere, Sedan, Och…

Hypotesen om spontan generering

hos David P. Woetzel - 09/07/2015 Sommario Mentre la nostra conoscenza dei segreti microscopici della vita è in continuo progresso, è istruttivo riflettere sulla storia dell'ipotesi della generazione spontanea per verificare se le scoperte

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort om du vill. Acceptera Läs mer

Du är på jakt efter sanning? Du vill ha sinnesfrid och säkerhet? Besök avsnittet Förfrågningar & Svar!

X