Abraham, de vader van alle volkeren

image_pdfimage_print

In de 2100 a.C. (4100 Jaren geleden), Abraham werd geboren in de Babylonische stad Ur (Irak). Schattingen voor de tijd dat Abraham leefde lopen uiteen En 2100 a.C. al 1800 a.C. (Tussen 4.100 jaar geleden en 3800 Jaren geleden). Details over het leven van Abraham staan ​​in het boek Genesis, vooral tussen de hoofdstukken 11 e 25.

Het boek Genesis legt uit dat Abraham een ​​trouw man was, die in de ene ware God geloofden. Abrahams geloof werd tweemaal door God op de proef gesteld. Abraham werd gevraagd zijn land te verlaten en naar een land te gaan dat God hem zou wijzen (het land Kanaän, wat later Israël werd, het beloofde land).

Deze is erin terug te vinden Genesis 12:1-4, dat zegt:

zei de HERE tegen Abraham: «Va’ weg van je land, van uw verwanten en van het huis van uw vader, en gaat’ in het land dat ik je zal laten zien; Ik zal een groot volk van je maken, Ik zal je zegenen en je naam groot maken en je zult een bron van zegen zijn. Ik zal degenen zegenen die jou zegenen en Ik zal degenen vervloeken die jou vervloeken, en in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden". Abraham vertrok, zoals de HERE hem had gezegd, en Lot ging met hem mee. Abraham was vijfenzeventig jaar oud toen hij uit Haran vertrok.

Hij werd ook gevraagd om zijn zoon Isaac te offeren en hem te doden in de naam van God, wat Abraham haastte om te doen, zij het met tegenzin, maar hij werd onmiddellijk tegengehouden door God en gewaardeerd voor deze daad van oprecht geloof.

E God zei: 'Neem nu uw zoon, jouw enige, degene van wie je houd, Isaak, en gaat’ in het land Moria, en breng het daar als brandoffer op een van de bergen die ik je zal vertellen". (Genesis 22:2)

Michelangelo_Caravaggio_022[1]

Abraham nam het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaak, hij nam het vuur en het mes in zijn hand, toen gingen ze samen verder. Isaak sprak met zijn vader Abraham en zei: " Mijn vader!»Abraham antwoordde: "Hier ben ik, mijn zoon". En Isaak: «Hier is het vuur en het hout; maar waar is het lam voor het brandoffer??»Abraham antwoordde: "Mijn zoon, God zelf zal zorgen voor het lam voor een brandoffer". En ze gingen samen verder. Ze kwamen op de plek die God hun had verteld. Abraham bouwde het altaar en schikte het hout erop; bond Isaak zijn zoon vast, en leg het op het altaar, boven het hout. Abraham stak zijn hand uit en pakte het mes om zijn zoon te doden. Maar de engel van de HEER riep hem vanuit de hemel en zei:: "Abraham, Abraham!hij antwoorde: "Hier ben ik". En de engel: "Strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem geen pijn! Nu weet ik dat je God vreest, want je hebt me je zoon niet onthouden, je enige". (Genesis 22:6-12)

God sloot een verbond met Abraham. Zo'n alliantie, de belofte, het werd doorgegeven aan de zoon van Abraham, Isaac en vervolgens naar Isaac's zoon, Jakob (Genesis 35:9-12). Israël was en blijft het volk van God met wie hij een verbond sloot.

De oorsprong van de islamitische volkeren

Abrahams eerstgeboren zoon was Ismaël, De moeder van Ismaël heette Hagar. Agar, een Egyptische vrouw, was Abrahams slaaf. (Vgl. Genesis 16:1). Abraham ging toen zijn eigen weg, wetende dat zijn vrouw Sarah onvruchtbaar was en geen kinderen kon krijgen, verwekte een zoon met zijn slavin. Ismaël en zijn moeder werden verdreven toen God Abraham en Sara een zoon gaf, Isaak. Ismaël, het zal dan de basis vormen van het geloof van de Arabische volkeren, van wie hij de vader blijkt te zijn.

Toen Hagar voor Sara vluchtte, zijn minnares, een engel verscheen aan haar en vertelde het haar:

«Agar, dienaar van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?" Ze heeft geantwoord: «Ik vlucht voor de aanwezigheid van Sarai, mijn minnares». De engel van de HEER vertelde het haar: "Keer terug naar je meesteres en verneder jezelf onder haar hand". De engel van de HEER voegde eraan toe: “Ik zal je nageslacht enorm vermenigvuldigen en ze zijn niet te tellen, het zal zo talrijk zijn". De engel van de HEER sprak opnieuw tot haar: «Ecco, je bent zwanger en je zult een zoon baren en je zult hem Ismaël noemen, want de HERE heeft u verhoord in uw ellende; hij zal onder de mensen zijn als een wilde ezel; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen in het bijzijn van al zijn broers". (Genesis 16:8-12)

En zo was het. Uit de lijn van Hagar werd het islamitische volk geboren dat zeer talrijk is en wiens hand tegen iedereen is en altijd in de buurt van de staat Israël heeft gewoond.. Sindsdien ben ik in de war. God heeft het voorzegd.

Abrahams eerstgeboren zoon met zijn vrouw, Sara, het is Isaak (Genesis 17,19). Isaak was de vader van Jacob, van wie was de vader 12 stam van Israël – de Joden.

Zoals we inlezen Genesis 17:19:

God antwoordde: "Nee, Sara, je vrouw, zij zal u een zoon baren en u zult hem Isaak noemen. Ik sluit mijn pact met hem, een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem.

God beval Abraham om de dienstmaagd Hagar en haar zoon Ismaël te verdrijven, met de belofte dat hij ook een natie van hen zou opvoeden:

Toen zei hij tegen Abraham: 'Jaag deze bediende en haar zoon weg; want de zoon van deze dienstmaagd zal geen erfgenaam zijn met mijn zoon, met Isaak». Dit mishaagde Abraham zeer vanwege zijn zoon. Maar God vertelde het aan Abraham: 'Treur niet om de jongen, noch voor uw dienaar; ga akkoord met alles wat Sara je vertelt, want van Isaac zullen de nakomelingen komen die jouw naam zullen dragen. Zelfs van de zoon van deze dienstmaagd zal ik een natie maken, omdat het van uw nageslacht is». (Genesis 21:10-13)

De oorspronkelijke naam was Abraham wat betekent “vader van vele volkeren”. God veranderde zijn naam van Abraham in Abraham in Genesis 17:5:

Je zult niet langer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik maak u tot een vader van een menigte volken.

Dit vind je misschien ook leuk
Laat een antwoord achter

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je dit goed vindt, maar u kunt zich afmelden als u dat wenst. Aanvaarden Lees verder

Je bent op zoek naar de waarheid? U wilt rust en zekerheid? Bezoek de rubriek Verzoeken & Antwoorden!

X